Detektívna kancelária - Bratislava, Pieštany, Trenčín, Žilina - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Detektívna kancelária - Bratislava, Pieštany, Trenčín, Žilina

Detektívna kancelária zabezpečuje prostredníctvom súkromného detektíva konzultácie a celkové posúdenie situácie klienta, návrhy, riešenia. Cieľom činnosti súkromného detektíva je  riešenie neštandardných životných, rodinných, pracovných resp. obchodných situácií a vzťahov. 100 % diskrétnosť detektíva je zaručená jeho profesionalitou.
 

 
Detektívna kancelária zabezpečí dokumentáciu činnosti súkromného detektíva, taktiež zabezpečí v prípade potreby osobnú účasť detektívov v prípadoch, kde je potrebné ich svedectvo pred orgánom činným v trestnom konaní, resp. správnym orgánom. Ako dôkazy sú predkladané správy o výsledku detektívnej služby, ktoré sú vypracované pre potreby klienta.
 
Klient sa môže na detektívnu kanceláriu obrátiť kedykoľvek so žiadosťou o spoluprácu, ktorá mu je na základe predchádzajúcej zmluvy poskytnutá za zvýhodnených podmienok
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky