Súkromný detektív - súkromné očko - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Súkromný detektív - súkromné očko

Súkromný detektív, alebo ľudovo povedané súkromné očko poskytuje služby spojené s hľadaním osôb, hľadaním majetku, zisťovaním skutočností, ktoré slúžia ako dôkazný prostriedok pred súdom resp. v správnom konaní.
 
 
Súkromný detektív získava informácie týkajúce sa fyzických osôb, právnických osôb, ich majetkových pomerov, získava informácie, ktoré následne slúžia ako súčasť podkladov k vymáhaniu pohľadávok, zisťuje informácie, o protiprávnom konaní, ktoré ohrozuje obchodné tajomstvo, spolupracuje s poisťovacími spoločnosťami na objasňovaní poistných podvodov. Činnosť súkromného detektíva pri spolupráci s finančnými inštitúciami, leasingovými spoločnosťami je zameraná na previerku fyzických osôb, právnických osôb, ako budúcich klientov pred podpisom úverových, leasingových zmlúv a pod.   
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky